• Guest, Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).

Trofete

 1. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
 2. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 5. 10

  I like it a lot

  Your messages have been liked 25 times.
 6. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 7. 20

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!
 8. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been liked 250 times.
 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.