• Guest, Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).

[ SHES ] Bookshelf suppliers

zhebaby0721

Klient i tregti.al
#1
Compared to the average steel shelves, Adult steel bookshelf are as follows:
Select SPCC first-class cold-rolled steel, smooth surface, not easy to deformation, high strength, high fire performance, formaldehyde, 95% of Adult steel bookshelf,the material can be recycled, the Adult steel bookshelf product healthier and safer!
Adult steel bookshelf Common 5/6 layers, but the bookshelf can be adjusted, the number of layers you set, for a variety of situations, very convenient and practical.
Product nameAdult steel bookshelf
Steel thickness0.5mm, 0.6mm as usual, 0.4-1.2mm are acceptable
ColorCustomized RAL color, Pan tone color and so on.
SizeH2320*W900*D500mm
Lockkey lock or other customized lock
Warranty5 years for normal usage
Adult steel bookshelf are now more commonly used, Adult steel bookshelf should be avoided in the maintenance of direct collision and sharp scratch. Bookshelf suppliers
website:http://www.yhlocker.com/bookshelf/
 
Qyteti
Tirana
Cmimi
150.000LEK