• Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).

Si të shesë shpejt në tregti.al

Uriel

Bordi Drejtues
Staff member
#1
Si të shesë shpejt në tregti.al


1. Zgjidh kategorin e përshtatshme
Që kërkimi të jetë më i saktë, vendoseni njoftimin në kategorin e duhur.

2. Vlersoni produktin me çmim të arsyshëm
Të kesh çmimin e duhur për produktin tuaj, bëj një kërkim për produkte të ngjashme në website tone. Sa më konkurus çmimi dhe produkti do shitet më shpejt.

3. Përshkruaj produktin
Sa më i detajuar të jetë përshkrimi i produktit, aq më e lehët është për blersin të kuptoj gjendjen e produktit. Titullin mbaje të shkurtër dhe saktë.

4. Njoftim me foto
Bashkangjit një ose më shumë foto të produktit për shitje. Fotot duhet të jenë 640x480. Njoftimet me foto shiten shumë herë më shpejt.