• Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).

Posto njoftim ne...

Tregti.al

IMOBILIARE Në këtë kategori mund të publikohen njoftime për apartamente, dyqane, tokë, truall dhe të gjitha llojet e pasurive të patundshme për shitje.

AUTOMJETE Në këtë kategori mund të publikohen njoftime për Mjete Motorrike Tokësore dhe Mjete Lundrimi, të reja dhe të përdorura.

ELEKTRONIK Kjo kategori duhet të përdoret me qëllim blerjen, shitjen, riparimin dhe dhënien me qira të kompjuterave, aparaturave elektronike dhe të ngjashme.

PUNE Në këtë kategori mund të publikoni njoftime për vendet vakante të kompanisë tuaj.

TE TJERA