• Guest, Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).
Ketu mund te dergoni CV-in tuaj permes sistemit, ku mund te informoheni per aplikime pune. CV dhe te dhenat tuaja dergoni ne email: njoftimetregti@gmail.com