• Çdo njoftim shqyrtohet në përputhje me rregullat e Tregti.al dhe publikohet në moment pas regjistrimit. Njoftimet që bëhen pa rregjistrim do aprovohen nga stafi i tregti.al. Informacionet sa i përket regjistrimit të njoftimit janë dërguar në e-mailin tuaj (nëse keni shënuar një e-mail të sakt dhe të vlefshëm).
C
Përgjigje
0
Views
33
cximenez
C
Përgjigje
0
Views
14
cximenez
C
Përgjigje
0
Views
31
cximenez
L
Përgjigje
0
Views
215